Kwaliteit

Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van mijn beroepsuitoefening gewaarborgd blijft:

  • Ik ben lid van onze beroepsvereniging de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

 

  • Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het Basisregister voor Paramedici en het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici en sta ingeschreven onder nummer 99901080994.

 

  • Ik neem sinds 2000 deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Limburg onder andere om mijn kennis van de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.
  • Ik blijf mijn vakkennis ontwikkelen door het regelmatig volgen van bij- en nascholing.
  • Ik werk met richtlijnen die ontwikkeld zijn door de beroepsvereniging.