Kinderen

Sensomotoriek:

Kinderen zitten op school, leren daar o.a. lezen, schrijven, rekenen. Ze spelen buiten, huppelen en springen van een stoep af. Het zijn dagelijkse basishoudingen en -bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is sensomotorische ontwikkeling.

De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind.

Het onderzoek wordt gedaan door een gekwalificeerde kinderoefentherapeut. In de behandeling wordt het bewegen vanaf de basis opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden, dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.

Houding-en bewegingsafwijkingen:

Naast de sensomotorische ontwikkeling is er natuurlijk veel aandacht voor kinderen met houding-en bewegingsafwijkingen, zowel met als zonder klachten. 

Kinderen met kyfose (te gebogen bovenrug), lordose (te holle onderrug), en scoliose (zijdelingse kromming van de wervelkolom) worden zich meer bewust van hun nadelige houding-en bewegingsgewoonten of afwijkingen. Zij leren hun lichaam zo te belasten dat het houding-en bewegingspatroon verbetert. Ook op lange termijn wordt dan de kans op klachten zoveel mogelijk beperkt.